Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest specjalnym badaniem radiologicznym, które pozwala na uzyskanie obrazów przekrojowych różnych części ciała. Choroby i dysfunkcje mogą być wówczas łatwo rozpoznane i ocenione przy pomocy tego badania. Oferujemy nowoczesne procedury diagnostyczne obrazowania twarzoczaszki w celu postawienia diagnozy i zaplanowania optymalnego ukierunkowanego leczenia w każdym indywidualnym przypadku.

Wróć do Usługi
Program regionalny