Odbudowa kości

Wszczepienie implantu jest możliwe gdy ilość dostępnej kości w szczęce spełnia wymogi pod względem jej ilości i jakości. W przypadku gdy mamy do czynienia z niewystarczającą ilością kości w obrębie szczęki oferujemy techniki jej rekonstrukcji przy pomocy kości własnej pacjenta lub prefabrykowanych materiałów kościozastępczych.

Wróć do Usługi
Program regionalny