Sterylizacja

Proces sterylizacji

Urządzenia stosowane w stomatologii wymagają dezynfekcji i sterylizacji. Te narzędzia, które mają kontakt z pacjentem podczas leczenia są każdorazowo poddawane procesowi sterylizacji albo utylizowane. Ponadto wszystkie pomieszczenia dentystyczne są wyposażone w zestawy urządzeń, które umożliwiają ich właściwą sterylizację. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów wirusów czy toksyn.
Autoklaw klasy B używany w Dental Clinic

W Dental Clinic, posiadamy oddzielną centralną sterylizatornię gdzie do procesu sterylizacji wykorzystujemy autoklawy klasy B europejskich producentów, a także bardzo rzadkie urządzenie – specjalny autoklaw do końcówek który umożliwia ich zmianę i sterylizację po każdym pacjencie.

Przed sterylizacją narzędzia są dezynfekowane w specjalnych roztworach, następnie myte w nowoczesnym termo – dezynfektorze czy w urządzeniu wykorzystującym do czyszczenia ultradźwięki. Następnie urządzenia są suszone i umieszczane w specjalnym przepuszczającym parę wodną rękawie sterylizacyjnym. Każdy rękaw jest dokładnie zgrzewany i opisywany. Zawiera również wskaźnik chemiczny, który po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmienia barwę.

W Dental Clinic proces sterylizacji jest pod stałą elektroniczną kontrolą, co zapewnia jego najwyższą jakość.

Program regionalny