RTG i 3D

Regionalny program narodowa strategia spójności.

Pracownia rentgenowska i obrazowania 3D
Pracownia RTG i 3D w Dental Clinic

W klinice Dental Clinic posiadamy pracownię rentgenowską wyposażoną w najbardziej zaawansowany technologicznie tomograf na rynku Orthophos XG Plus z cyfrowym systemem obrazowania Galileos pozwalający na wykonanie wszystkich rodzajów zdjęć zewnątrzustnych potrzebnych do prawidłowego zdiagnozowania pacjenta przy najniższej dawce promieniowania równej 1-3 dni promieniowania otrzymanego z kosmosu. Zdjęcie otrzymywane jest natychmiast na monitorze komputera i może zostać nagrane na płycie CD dla pacjenta.

Obrazowanie pantomograficzne

Badanie dostarczające szybkiego i pełnego stanu uzębienia stanowiące pierwszy krok do rozpoczęcia leczenia. Aparat nasz został wyposażony w specjalny program zdjęć dla dzieci.

Obrazowanie cefalometryczne

Niezbędne podczas leczenia ortodontycznego, wykonywane techniką „one shot”, czas ekspozycji 1 sekunda pozwala uzyskać najbardziej precyzyjne zdjęcie z komputerową analizą ortodontyczną. Możliwość wykonania zdjęć nadgarstka celem określenia wieku kostnego dziecka.

Obrazowanie 3D

Pozwala ocenić ilość i jakość kości, określić i zaznaczyć newralgiczne struktury anatomiczne jak kanał żuchwowy czy zatoka szczękowa, dokonać pomiarów w skali 1:1 i zaplanować bezpieczne miejsce wprowadzenia implantu. Obrazowanie 3D umożliwia ocenę systemu kanałów korzeniowych w trudnych przypadkach endodontycznych przez co leczenie endodontyczne staje się najskuteczniejsze.

Program regionalny