Robert Warnecki

Robert Warnecki, lek. stomatologii

Urodzony 07.09.1969 r. ukończył Śląską Akademie Medyczną w 1994 r. i uzyskał dyplom lekarza stomatologa. W 1999 r. uzyskał dyplom specjalizacji zachowawczej, a w 2002 r. zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał dyplom specjalisty ortodonty. Uczestnik kursów w kraju i zagranicą, Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, założyciel i współwłaściciel firmy ORTHOMED , z jej ramienia organizator kursów specjalizacyjnych dla stomatologów i ortodontów. Dzięki uzyskanej wiedzy i doświadczeniu stosuje z powodzeniem różne techniki aparatów stałych w celu ograniczenia potrzeby ekstrakcji zębów na drodze do osiągnięcia doskonałego zgryzu.

Wróć do Lekarze
Program regionalny