Implanty

Naturalnie niewidoczne – implanty w pojedynczych brakach zębowych.

Każdy może stracić ząb. Często wystarcza kilka sekund: uprawiasz sport i ząb znika, tak po prostu. Szok, ale już nigdy więcej wielka tragedia. Implanty rozwiązują problem w sposób naturalny i niewidoczny. W miejscu, gdzie w szczęce występował naturalny ząb stomatolog umieszcza niewielki, wysoce zaawansowany technicznie korzeń. Zwykle nie zajmuje to więcej czasu niż standardowe leczenie. Tymczasowa odbudowa protetyczna uzupełnia brakujący ząb na czas gojenia. Potem na stałe zamocowana zostanie docelowa korona zębowa. Wraz z nowym korzeniem jest ona solidnie i trwale umocowana w szczęce, dając identyczne odczucie jak Twoje naturalne zęby.

To Twój wybór: klasyczny most czy implant?

Alternatywnym sposobem uzupełnienia brakującego zęba może być most mocowany na stałe. Wymaga to jednak szlifowania zdrowych zębów sąsiadujących z brakiem zębowym. Są one filarami mostu i stanowią dla niego podporę. Most opiera się koronami na zębach filarowych, a brakujący ząb odbudowany jest tzw. przęsłem mostu. Jest on wystarczająco blisko dziąsła i kości, aby wyglądał jak naturalny ząb. Jednak nie obciąża on kości szczęki tak jak przypadku zęba naturalnego.

Z tego powodu po jakimś czasie kość ulega zanikowi, podobnie jak mięsień, który stopniowo zanika gdy nie jest używany. To właśnie dlatego elementy mostu są często wyraźnie widoczne kiedy ludzie śmieją się lub rozmawiają. Co zrobić w przypadku, gdy brak jest także jednego z zębów filarowych, ponieważ brakujące zęby znajdują się na odcinku bocznym, na końcu łuków zębowych? Lub może ząb sąsiadujący z brakiem przekroczył swoją żywotność i jest nieodpowiedni jako oparcie dla mostu?

Wtedy możliwe jest zastosowanie ruchomej protezy częściowej, wymagającej zaczepów w postaci niewielkich, metalowych klamer, które są zamocowane na sąsiadujących zębach. Jednakże, po pewnym czasie metalowe klamry mogą spowodować przeciążenie zębów. Czytaj Implanty FAQ

Program regionalny